^ กลับด้านบน
facebook

..เขากอบน่่าอยู่ มุ่งสู่การพัฒนา ทรัพยากรล้ำค่า ชาวประชาร่มเย็น....

เข้าสู่เมนูหลัก

Login Form

นาฬิกา

ข่าวประชาสัมพันธ์

เรียนรู้เรื่องไข้หวัดโคโรน่าสายพันธ์ใหม่

1.เรืียนรู้เรื่องไข้หวัดโคโรน่าสายพันธ์ใหม่

ติดป้ายประชาสัมพันธ์การออกสำรวจภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง

1. ติดป้ายหมู่ที่ 12 บ้านนาพระยา
2.ติดป้ายหมู่ที่ 4 บ้านเขาหัวแหวน
3.ติดป้ายหมู่ที่ 11 บ้านท่าประดู่
4.ติดป้ายหมู่ที่ 8 บ้านหนองปรือ
5.ติดป้ายหมู่ที่ 9 บ้านนาท่อม
6.ติดป้ายหมู่ที่ 7 บ้านไสกล้วยเถือน
7.ติดป้ายหมู่ที่ 6 บ้านท่ามะพร้าว
8.ติดป้ายหมู่ที่ 5 บ้านนาเหมร
9.ติดป้ายหมู่ที่ 2-3 บ้านไสห้าง-บ้านทุงเลียบ
10.ติดป้ายหมู่ที่ 1 บ้านเขากอบ

----------------------------------------------------------------------------------------------
ประกาศ เรื่องการแต่งตั้ง พนักงานสำรวจ พนักงานประเมิน และพนักงานเก็บภาษี ตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินเหละสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562