^ กลับด้านบน
facebook

..เขากอบน่่าอยู่ มุ่งสู่การพัฒนา ทรัพยากรล้ำค่า ชาวประชาร่มเย็น....

เข้าสู่เมนูหลัก

Login Form

เต้นบาสโลป ปีใหม่ 2563 สีแยกอันดามัน

1.เมื่อวันที่ 1 มกราคม พ.ศ.2563 องค์การบริหารส่วนตำบลเขากอบ จัดกิจกรรม"ขยับกายสบายชีวี" การเต้นบาสโลป เพื่อส่งเสริมการออกกำลังกาย ให้ประชาชนหันมาใสใจสุขภาพของตัวเอง โดยได้รับความร่วมมือจาก ทีมบาสโลป ชมรมแอโรบิคถ้ำเลเขากอบ ทีมบาสโลปตำบลทุ่งต่อ ทีมบาสโลปตำบลปากคม ทีมบาสโลปจากตำบลนาท่ามใต้ ทีมบาสโลปจากโพธิ์โทน..

อบต เขากอบร่วมกับสำนักงานพลังงานจังหวัดตรัง สังเกตุการณ์ การทดสอบและตรวจสอบระบบไฟฟ้าและระบบป้องกันอันตรายจากฟ้าผ่า ของสถานที่ประกอบกิจการน้ำมัน.

1.อบต เขากอบร่วมกับสำนักงานพลังงานจังหวัดตรัง สังเกตุการณ์ การทดสอบและตรวจสอบระบบไฟฟ้าและระบบป้องกันอันตรายจากฟ้าผ่า ของสถานที่ประกอบกิจการน้ำมัน..บริษัท ซัสโก้ จำกัด(มหาชน) สาขาเขากอบ เลขที่ 100/1 ม.2 ต.เขากอบ อ.ห้วยยอด จ.ตรัง การทดสอบเป็นไปด้วยความเรียบร้อย หลังจากนี้รอ สำนักงานพลังงานจังหวัดตรัง ตรวจสอบรายงานผลการทดสอบและแจ้งผล มายัง อบต.และผู้ประกอบการทราบต่อไปครับ

วันเด็กแห่งชาติประจำปี 2563

1.เมื่อวันเสาร์ที่ 11 มกราคม พ.ศ. 2563 องค์การบริหารส่วนตำบลเขากอบ จัดโครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2563 โดยมี นายเสน่ห์ ทองศักดิ์ อดีตนายกองค์การบริหารส่วนตำบลเขากอบ เป็นประธานเปิดงาน และนางสาวชุติกาญจน์ คงรอด ประธานสภาเด็กและเยาวชนตำบลเขากอบ เป็นผู้กล่าวรายงาน ภายในงานประกอบด้วยกิจกรรมต่างๆมากมาย เช่น การแสดงบนเวที กิจกรรมการแสดงดนตรี กิจกกรมการแจกของขวัญ ของรางวัล และกิจกรรมเล่นเกมตามฐาน มีการเลี้ยงอาหาร ขนมหวาน ผลไม้ และไอศครีม ซึ่งในงานนี้ได้รับความสนใจจากเด็กๆ ผู้ปกครอง และประชาชนทั่วไปเป็นอย่างมาก

ตักบาตรปีใหม่ 2563 สี่แยกอันดามัน

1.เมื่อวันที่ 1 มกราคม พ.ศ.2563 องค์การบริหารส่วนตำบลเขากอบ จัดโครงการทำบุญตักบาตร วันขึ้้นปีใหม่ประจำปี 2563 ณ บริเวณสี่แยกอันดามัน โดยมี พระราชวรากร เจ้าคณะจังหวัดตรังมาอวยพร เนื่องในวันขี้นปีใหม่ มีนายไพบูรณ์ โอมาก รองผู้ว่าราชการจังหวัดตรัง เป็นประธานกล่าวเปิดงาน และนางสาวเพียงเพ็ญ ยอสม ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลปฏิบัติหน้าที่นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเขากอบ เป็นผู้กล่าวรายงานโดยมีชาวบ้านในตำบลเขากอบและใกล้เคียงเข้าร่วมกิจกรรมเป็นจำนวนมาก